Mặt bằng căn hộ

THÔNG TIN CHI TIẾT CĂN HỘ DỰ ÁN RIVER CITY

Mặt bằng tất cả các loại thuộc dự án River City quận 7 được thể hiện chi tiết dưới đây:

MẶT BẰNG CĂN HỘ BLOCK THE MARINA

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BLOCK A

LAYOUT CĂN HỘ BLOCK THE OPERA 2

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BLOCK THE OPERA 5

LAYOUT CĂN HỘ BLOCK THE OPERA 5